เตรียมสอบ O-Net, NT,LAS 2555

 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีเตรียมสอบ o-net, nt,las ประจำปีการศึกษา 2555

          O-net

ป.6    สอบวันที่  2  กุมภาพันธ์  2556

ม.3    สอบวันที่  2-3  กุมภาพันธ์  2556

 ์         NT

ป.3    สอบวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556

         Las

ป.2 ป.5 และ ม.2    สอบต้นเดือนมีนาคม  2556

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2013-01-10
: หัวข้อข่าวสาร :
สมทบทุนการสร้างศูนย์วิทยาการเชิงคุณธรรม(Moral Resource Center)
................................................................................................
ผ้าป่าการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี เพื่อสร้างรั้วโรงเรียน
................................................................................................
ศูนย์คุณธรรม โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
................................................................................................
เตรียมสอบ O-Net, NT,LAS 2555
................................................................................................
เตรียมรับประเมินโรงเรียนในฝัน
................................................................................................
กิจกรรม 1,887 โครงการกระทรวง ICT ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนป่งไฮ
................................................................................................
ดาวโหลดวิชาหน้าเสาธง
................................................................................................
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
................................................................................................